Δωρεάν εξετάσεις και συμβουλές

Ο εμφυτευματολόγος Κων/νος Λουκάς προσφέρει δωρεάν εξετάσεις και συμβουλές σε ασθενείς που ενδιαφέρονται για οδοντικά εμφυτεύματα η έχουν ήδη εμφυτεύματα και θέλουν να διορθώσουν κάποιο πρόβλημα.

Clinical Case 3

Anterior restoration on implant / Bridge 2 pieces in 1 implant

Clinical Case 1

case of anterior transformation with zirconia-all ceramic bridges and crowns

Clinical Case 2

Complete restoration maxilla / Gradia-resin on tooth Bridge

Clinical Case 5

Conservative anterior aesthetic zone / A ceramic side instead of two or four

Αισθητική αποκατάσταση σε ενήλικες χωρίς κλασική ορθοδοντική και χωρίς τρόχισμα δοντιών.

Ασθενής ήθελε στην ηλικία των 45 ετών να διορθώσει στα άνω πρόσθια δόντια τις κλίσεις των δοντιών της. Δεν ήθελε ακίνητα σιδέρακια. Με τη γνώση και την εμπειρία των σύγχρονων εναλλακτικών μεθόδων, μπορούμε να βοηθήσουμε πλέον πολλούς ενήλικες να μετακινήσουν τα δόντια τους στην πρόσθια

Περιστατικό 6

Oλική αποκατάσταση άνω γνάθου / κοχλιούμενη γέφυρα επι εμφυτεύματα