Κλινικά Παραδείγματα
 • Περιστατικό 1

  Πολύπλοκο πρόσθιας ζώνης Κεραμική επι δοντιών...

 • Περιστατικό 2

  Ολική αποκατάσταση άνω γνάθου / Γέφυρα Gradia-ρητίνης επί δοντιών...

 • Περιστατικό 3

  Πρόσθια αποκατάσταση επί εμφυτεύματος / Γέφυρα 2 τεμαχίων σε 1 εμφύτευμα...

 • Περιστατικό 4

  Πρόσθια ζώνη / Συντηρητική εμφυτευματολογία...

 • Περιστατικό 5

  Συντηρητική αισθητική πρόσθια ζώνης / Μία κεραμική όψη αντί για δύο η τέσσερις ...

 • Περιστατικό 6

  Oλική αποκατάσταση άνω γνάθου / κοχλιούμενη γέφυρα επι εμφυτεύματα...

Accurancy

Training Dedicate user Member of
msc2 iti
____________ _______ _______ ___________